Najnovija događanja, kao i najave radionice koje organizira IPS Konzalting možete pronaći na našoj webstranici, kao i na facebook stranici.

 

IPS Konzalting nastavlja s radionicama na temu obnovljivih izvora energije

 

U suradnji sa Sisačko – Moslavačkom županijom, UPO centrom Simentalac, Poljoprivrednom savjetodavnom službom i belgijskim partnerom DLV Belgium, održana je radionica “Bioplinska postrojenja – temelj moderne i profitabilne stočarske i ratarske proizvodnje”. Radionica je održana u Kutjevu 06. veljače, te je zabilježen velik broj zainteresiranih poljoprivrednika i predstavnika lokalne vlasti.

Radionicu je uvodnim govorom i predstavljanjem projekta INEMAD otvorila gđa. Tatjana Puškarić, pročelnica Upravnog odjela za upravljanje pristupnim fondovima i poticajnim sredstvima, koja je naglasila kako Sisačko-moslavačka županija intenzivno surađuje s partnerima iz Belgije, Nizozemske, Danske, Francuske, Njemačke, Bugarske i Mađarske. Također, radionica je obradila teme intenzivne poljoprivredne proizvodnje (g. Matokanović, poljoprivredna savjetodavna služba) i mjera ruralnog razvoja (gđica. Ana-Marija Špicnagel, asistentica u provedbi projekta).

Kao gost predavač predstavljen je g. Bernard Willems, predstavnik belgijskog partnera DLV Belgium, koji ima bogato iskustvo u radu bioplinskih postrojenja. G. Willems je na sažet i jasan način objasnio važnost zaokruživanja ciklusa hranjiva i održivog pristupa u proizvodnji energije kroz primjenu poljoprovrednih proizvoda/nus-proizvoda.

U raspravi koja je uslijedila nazočni poljoprivrednici zanimali su se za isplativost ulaganja, fondove EU, te efikasnost primjerenost bioplinskih postrojenja u hrvatskim uvjetima (mala poljoprivredna obiteljska gospodarstva).

 

  IPS Konzalting organizira radionicu o bioplinskim postrojenjima

Radionica "Bioplinska postrojenja i upravljanje procesom anaerobne digestije" organizirana je u suradnji s Hrvatskom Gospodarskom Komorom - Županijska komora Osijek. 

Gost radionice je bio gdin. Willems - direktor Innolab - a, laboratorija specijaliziranog za uzorkovanje organskog otpada i određivanje bioplinskog potencijala. Gdin. Willems je održao prezentaciju o kompleksnosti procesa anaerobne digestije, kao i o praktičnim rješenjima u svakodnevnom radu postrojenja. S obzirom na izuzetnu zainteresiranost uzvanika, cilj nam je nastaviti praksu i organizirati još nekoliko radionica na istu tematiku.

 

 (Photo by: N. Vukadinović, Glas Slavonije)

  IPS Konzalting organizira studijski dan u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu i Sveučilištem u Ghentu

IPS Konzalting organizirao je studijski dan u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Cilj radionice bio je uspostaviti suradnju između hrvatskog i belgijskog sveučilišta.  

Tom prilikom je prof. Erik Meers, voditelj laboratorija primjenjene kemije i tehnologije (Applied Environmental Chemistry and Technology Lab) progovorio o mogućnostima suradnje na budućim projektima. Ostali govornici su naglasili važnost europskog zakonodavstva u pogledu razvoja bioplinskih postrojenja (gdin. Raymaekers, DLV Group). Nadalje, predstavljen je i princip rada digestora malog kapaciteta (gdin. Jason Van Driessche, InnovaEnergy) i tretmani obrade otpadnih voda (Piet De Langhe, Pantarein).

 

 

 

 IPS Konzalting organizira radionicu za poljoprivrednike

IPS Konzalting sudjelovao je u pripremi radionice na temu "Hrvatski poljoprivredni sektor u Europskoj Uniji" u sklopu INEMAD projekta - europskog projekta financiranog sredstvima FP7 programa. 

Radionica je okupila poljoprivrednike iz Sisačko-Moslavačke županije, te je progovorila o postojećem europskom zakonodavnom okviru, kao i trendovima u poljoprivredi i zajedničkoj poljoprivrednoj politici - ZPP. 

 

 

Otvorenje IPS Konzalting ureda

Belgijsko - hrvatska tvrtka IPS Konzalting službeno je otvorila vrata ureda u Sisku 23. rujna 2013.
Službenom otvorenju prisustvovala je belgijska ambasadorica u Hrvatskoj - gđa. Nancy Rossignol koja nam je učinila čast i otvorila ured rezanjem vrpce. 
Među cijenjenim uzvanicima, svakako bi izdvojili gdin. Garcia (belgijski attaché u Hrvatskoj), gđa. Ikić-Baniček (gradonačelnica Grada Siska), gdin. Andučić (zamjenik gradonačelnice grada Siska), gđa. Puškarić (predstavnica Sisačko-Moslavačke Županije), te ostale predstavnike znanstveno - istraživačkih institucija i industrijsko- poljoprivrednog sektora.