• 01.04.2022 - Digitalizacija poljoprivrede
  • 01.04.2022 - PROIZVODNJA BIOPLINA IZ STAJSKOG GNOJA
  • 01.04.2022 - Proizvodnja biognojiva u Hrvatskoj
  • 04.02.2022 - Nova Zajednička poljoprivredna politika (ZPP)
  • 04.02.2022 - Mladi poljoprivrednici u Hrvatskoj
  • 04.02.2022 - Žene kao vlasnice OPG-a
  • 19.01.2022 - CAPTIVATE - Transfer of Information Via Assessment, Training and Extension