Bioplin

Bioplin nastaje procesom anaerobne di­gestije (AD) u kojem raznovrsni anaerobni mikroorganizmi u anaerobnim uvjetima (bez prisutnosti kisika) razlažu kompleksne organske spojeve do jednostavnijih eleme­nata. U prirodi se AD proces može pronaći na morskom dnu ili u želucu preživača dok se komercijalni pristup proizvodnje metana oslanja na izgradnju visoko sofisticiranih bioplinskih postrojenja.

Koncept bioplinskog postrojenja u kojem se iz postojećih resursa (najčešće organ­skog otpada, stajnjaka i otpada iz poljopri­vredne proizvodnje) stvara bioplin, odnos­no toplinska i električna energija. Bioplin je poznat već desetljećima, no posljednjih 15-ak godina je doživio naglu ekspanziju i u po­gledu optimizacije biokemijskog procesa i u pogledu istraživanja sirovina koje se mogu koristiti u svrhu proizvodnje energije. Premda je princip rada bioplinskih postrojenja poz­nat već dugi niz godina, veličina investicije i nedovoljno operativnih informacija kočili su tržište od daljnje ekspanzije.

S prepoznavanjem vrijednosti bioplina od strane Europske Komisije, tržište energije dobivene iz bioplina bilježi stalni rast. Europska Komisija važnost bioplina navodi u Direktivi 2009/28/EC koja se fokusira na proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

novosti

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

agro savjetovanja

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

pročišćavanje voda

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

eu projekti

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

obnovljivi izvori

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

kontakt