EUROPSKI PROJEKTI


 

 
 

 

Ulaskom u Europsku Uniju, hrvatskim poduzetnicima, poljoprivrednicima, znanstveno – istraživačkim institucijama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave i predstavnicima društvenog sektora otvorile su se brojne mogućnosti sudjelovanja u  europskim projektima  i  povlačenja sredstava  iz EU fondova.

Najvažniji fondovi vezani uz prevladavanje socijalnih i gospodarskih razlika na području Unije uključuju Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Kohezijski fond (CF), Europski socijalni fond (ESF), te Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD). 

Vizija IPS-a je savjetovati klijente o mogućnostima korištenja EU fondova, te pomoći klijentima pri pripremi projektne i natječajne dokumentacije te tijekom provedbe projekta. Naš tim ima visoku stopu uspješnosti u prijavi te 100 % stopu realizacije odobrenih projekata. 

IPS ima uspješnu suradnju s brojnim stručnjacima iz područja financija, knjigovodstva i provedbe postupaka javne nabave. Također, s ciljem što kvalitetnije pripreme projekata i razvoja multidisciplinarnih konzorcija, IPS ostvaruje uspješnu komunikaciju s brojnim nadležnim ministarstvima, agencijama, savjetodavnim službama, jedinicama lokalne i regionalne uprave, udrugama i znanstveno – istraživačkim institucijama.

IPS Konzalting  klijentima može ponuditi poslovne usluge:

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

skeniranje dostupnih nacionalnih & EU natječaja

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

provjera usklađenosti projekta s uvjetima natječaja

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

priprema projektne & natječajne dokumentacije

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

administrativna podrška pri provedbi projekta

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

procjena uspješnosti prijave projekta

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

pomoć pri kreiranju multidisciplinarnog konzorcija

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

edukacija zaposlenika o provedbi projekta

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

upravljanje visibility aktivnostima projekta

Natječaje EU fondova možete pronaći ažurirane na sljedećim linkovima

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

Europski fond za ruralni razvoj

Fond je namijenjen poduzećima, obrtima, zadrugama, proizvođačkim organizacijama i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja djeluju u poljoprivrednoj proizvodnji.

Programom je definirano 18 mjera s ciljem povećanja konkurentnosti poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, te unaprijeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima.


EAFRD NATJEČAJI

Odoo - uzorak 2 za 3 stupca

Europski fond za regionalni razvoj

Sredstva fonda namijenjena su istraživačkim  centrima, lokalnim i regionalneim vlastima, školama, malim i srednjim poduzećima, udrugama.

Aktivnosti uključuju ulaganja koja pridonose stvaranju i očuvanju održivih radnih mjesta, ulaganja u infrastrukturu, te razvoj unutarnjeg potencijala podržavanjem lokalnih i regionalnih razvoja i istraživanja te inovacija.


ESIF NATJEČAJI

Odoo - uzorak 3 za 3 stupca

Europski socijalni fond

Sredstva fonda namijenjena su nevladinim organizacijama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, privatnim tvrtkama, zadrugama, komorama, malim i srednjim poduzećima, socijalnim poduzećima i sl.

Aktivnosti su povezane s područjem zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja te segmentom tehničke pomoći.


ESF NATJEČAJI

Planirate prijavu na EU natječaj? 

Prijavite se na naš newsletter  i budite u toku s najnovijim informacijama. Unaprijedite poslovanje s EU fondovima.  

PRIJAVI SE
Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

o nama

 

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

agro savjetovanja

 

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

pročišćavanje voda

 

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

eu projekti

 

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

obnovljivi izvori

 

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

kontakt