INEMAD projekt


       Unaprjeđeno upravljanje hranjivima i energijom korištenjem anaerobne digestije

       Projektni konzorcij sastoji se od 13 partnera koji dolaze iz akademske zajednice (UGent, AUP, DLO, FOI), vladinih istraživačkih laboratorija (ILVO-EV, LDAR), povezanih organizacija lokalnih vlasti (SMŽ), sektora organizacija (BGBIOM) i nekolicine predstavnika gospodarstva (MSP - Soltub, DLV, BTG, IZES, Innova). Partneri dolaze iz osam različitih EU zemalja uključujući Belgiju, Hrvatsku, Dansku, Francusku, Njemačku, Mađarsku, Nizozemsku i Bugarsku. Sudjelovanje brojnih zemalja omogućava konzorciju pristup i uvid u nacionalna i regionalna iskustva za obavljanje poslova od europskog značaja.

       Istraživački projekt INEMAD fokusiran je na definiranje inovativnih strategija u optimizaciji korištenja energije i hranjiva s ciljem postizanja održivosti poljoprivredne proizvodnje. Vodeći princip INEMAD-a je razvoj bio-ekonomije istraživanjem i poticanjem recikliranja hranjivih tvari čime se proizvodi bioplin – kao primarni proizvod i digestat – kao sekundarni proizvod. Bioplin se može predavati u mrežu te na taj način generirati profit, ali isto tako se može koristiti na samom poljoprivrednom gospodarstvu. Nadalje, digestat je organsko gnojivo koje se može koristiti na poljoprivrednim površinama te se smatra izvrsnom zamjenom za mineralno gnojivo.

       Projekt INEMAD se uklapa u strategiju održivog razvoja „European Knowledge Based Bio-Economy“, strategiju „Europe 2020“ i „Lund deklaraciju“. Očekuje se da će povezivanje uzgoja stočarske i biljne proizvodnje stimulirati primarnu proizvodnju, te istovremeno ublažiti utjecaj poljoprivrede na klimatske promjene.

       ​Projekt INEMAD je u Hrvatskoj, između ostaloga, rezultirao i izdavanjem 2 priručnika te bioplinskog kalkulacijskog alata:    

       Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

       Bioplinski priručnik

       donosi pregled osnovnih informacija o procesu anaerobne digestije, sirovinama u bioplinskoj proizvodnji i EU praksi

       Odoo - uzorak 2 za 3 stupca

       Priručnik o digestatu

       obrađuje temu biognojiva iz AD procesa te se posebna pažnja posvećuje nutritivnoj i ekonomskoj cijeni digestata

       Odoo - uzorak 3 za 3 stupca

       Bioplinski kalkulator

        omogućava farmerima uvid u bioplinski potencijal poljoprivrednih gospodarstava i dodanu vrijednost OIE projekta.

       Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

       novosti

       Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

       agro savjetovanja

       Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

       pročišćavanje voda

       Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

       eu projekti

       Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

       obnovljivi izvori

       Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

       kontakt