Program ruralnog razvoja

RH 2014. - 2020.

Program ruralnog razvoja je poseban set mjera namijenjenih poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji koji je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) te sredstvima Državnog proračuna. Trenutno važeći Program je Europska komisija odobrila za razdoblje od 2014. do 2020. godine te pritom ukupna financijska alokacija iznosi 2,383 mlrd. EUR.

Ciljevi Programa ruralnog razvoja su:

  poticanje konkurentnosti poljoprivrede

  osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i klimatskim promjenama te

  postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih područja uključujući stvaranje i očuvanje radnih mjesta.

Programom je definirano 18 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije ali i unaprijeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima.

Prihvatljiva ulaganja unutar mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. sufinancirana su većim dijelom sredstvima Europske unije putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (engl. EAFRD) dok je ostatak sufinanciran sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Indikativni plan objave natječaja u 2019. godini:

 

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

novosti

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

agro savjetovanja

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

pročišćavanje voda

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

eu projekti

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

obnovljivi izvori

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

kontakt