Upoznajte nas


Ana - Marija Špicnagel 

DIREKTORICA TVRTKE I VODITELJICA EU PROJEKATA


Ana - Marija posebni fokus u pripremi projekata stavlja na ekonomsku i ekološku održivost poslovanja te implementaciju održivih tehnoloških rješenja. 

Nakon završenog multidisciplinarnog studija na Agronomskom fakultetu, te stažiranja na Lincoln University u SAD-u i u Belgiji posvetila se razvoju projekata za agro-prehrambenu industriju i pripremi projekata za EU fondove.

Barbara Đukić 

ASISTENTICA ZA PRIPREMU EUROPSKIH PROJEKATA


Barbara se vrlo brzo nakon stjecanja diplome na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uključila u poslovni svijet započevši usavršavanje u tvrtci IPS Konzalting.  

Tijekom dosadašnjeg radnog iskustva surađivala je s tvrkama i OPG-ima za koje je administrativno vodila postupak prijave i provedbe projekata prijavljenih na natječaje Programa ruralnog razvoja.

Filip Raymaekers 

STRUČNJAK ZA BIOPLIN I EU ZAKONODAVSTVO


Filip je naš stručnjak za projekte vezane uz temu obnovljivih izvora energije kao i za EU zakonodavni okvir u segmentu poljoprivrede i ulaganja u obnovljive izvore energije u poljoprivrednoj proizvodnji. 

Bogato radno iskustvo stekao je, između ostaloga, radom u UNDP-u te belgijskoj tvrtci United Experts te sudjelovanjem u brojnim EU projektima i radnim skupinama.

Piet De Langhe 

STRUČNJAK ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA


Piet je specijaliziran za područje obrade otpadnih voda u prehrambenoj i tekstilno - kemijskoj industriji kao i za izgradnju i održavanje postrojenja za obradu voda. 

Radno iskustvo je stekao u belgijskoj tvrtci Waterleau a od 1999. godine je osnivač i direktor tvrtke Pantarein Water - jedne od vodećih belgijskih tvrtki za izgradnju i održavanje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.

Bernard WIllems

STRUČNJAK ZA OPTIMIZACIJU RADA BIOPLINSKIH POSTROJENJA


Bernard je naš "doktor za bioplin" koji ima bogato međunarodno iskustvo u optimizaciji rada bioplinskih postrojenja s ciljem povećanja produktivnosti i profitabilnosti. 

Radno iskustvo je započeo osnivanjem tvrtke Innolab koja se danas smatra vodećom belgijskom tvrtkom za optimizaciju rada poljoprivrednih bioplinskih postrojenja. Francuska  podružnica tvrtke uspješno posluje od 2015. godine.

Erik Meers

VANJSKI SPECIJALIST ZA AGRO-ODRŽIVA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA


Erik je vanjski specijalist s kojim surađujemo te profesor na Sveučilištu u Ghentu gdje se bavi istraživanjem održivih procesa recikliranja nutrijenata u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Erik je pokrenuo niz agro-održivih inicijativa i organizacija na razini Europe, koordinirao je brojne EU istraživačke projekte te je jedan od vodećih članova EBA i ESPP.