Tehnologije u obradi otpadne vode

Početkom 21. stoljeća počinje se razvijati svijest o važnosti očuvanja okoliša s posebnim naglaskom na očuvanje vodenih resursa.
Upotrebom vode iz mnogobrojnih vodoopskrbnih sustava za različite namjene dolazi do promjena u njezinim kemijskim, biološkim i fizikalnim svojstvima uslijed čega nastaju otpadne vode bilo poljoprivredne, industrijske, oborinske ili vode iz kućanstva. Takve vode potrebno je prikupiti te na prikladan način pročistiti i odvesti u prijemnik bez štetnih utjecaja za okoliš.

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

PREDTRETMAN

Bitan element u tretmanu otpadnih voda predstavlja predtretman. Naime, otpadne vode iz određenih tipova industrijske proizvodnje sadrže izuzetno visoku koncentraciju KPK, suspendirane krutine, ulja i slično.

Pritom se mogu razmatrati različite vrste predtretmana uključujući filtraciju, separaciju i slično.

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

AEROBNA TEHNOLOGIJA

U aerobnim postrojenjima za obradu vode bakterije se organski razgrađuju u okolišu bogatom kisikom.  Aerobna tehnologija je robusnija, brže i jednostavnije se oporavlja od preopterećenja ili toksičnog djelovanja. Također, start-up procedura je brža te je moguća u tek nekoliko dana u usporedbi s nekoliko tjedana u anaerobnoj tehnologiji. Ukoliko otpadna voda nema prekomjerno organsko opterećenje jedno od rješenja bi mogla biti upravo aerobna tehnologija.

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

ANAEROBNA TEHNOLOGIJA

U anaerobnom postrojenju za pročišćavanje vode bakterije razgrađuju organski otpad u otpadnoj vodi u okolišu s niskim sadržajem kisika. Ova tehnologija predstavlja praktično rješenje ukoliko otpadna voda ima veliko organsko opterećenje, visoku vodljivost ili visok udio organski razgradivih suspendiranih krutih tvari.  Bakterije mogu obraditi veću količinu organskog materijala te je proizvodnja mulja niža. AD donosi značajne uštede u potrošnji energije te rezultira proizvodnjom bioplina. 

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

MBR TEHNOLOGIJA

Ukoliko tvrtka nema veliku površinu za instalaciju postrojenja za obradu vode ili ukoliko želi značajno povećati proizvodni kapacitet kao jedno od rješenja obrade se nameće membranska tehnologija. Membranski bioreaktor je kompaktan sustav koji jamči visoku kvalitetu efluenta bez suspendiranih tvari. Membranski bioreaktor također može obraditi veće opterećenje mulja u otpadnoj vodi.

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

UKLANJANJE NUTRIJENATA

U nekim slučajevima nakon glavnog tretmana obrade u vodi ostane određeni dio nutrijenata koji i dalje može predstavljati poteškoću. Tada višak hranjivih tvari može biti uklonjen biološkim ili kemijskim putem.

Naša jedinstvena hranjiva matrica je jamstvo za besprijekornu kvalitetu otpadnih voda s razinama nitrata i fosfora koje ostaju ispod zakonski dozvoljenih limita.

.

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

POST-TRETMANI

Pantarein Water radi s brojnim post-tretmanima uključujući pješčane filtere, filtere s aktivnim ugljenom, nano-filtracijom, reverznom osmozom i tehnikama dezinfekcije. Ako otpadna voda i nakon glavnog tretmana sadrži suspendirane tvari ili organske frakcije koje nisu biološki razgradive, potrebno je uključiti dodatne tretmane.

Zahvaljujući našim tretmanima obrade, otpadna voda može započeti novi životni ciklus kao voda za irigaciju, ispiranje, hlađenje ili pak kao pitka voda.

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

PONOVNA UPORABA H2O

Vaša tvrtka se bori s novim standardima za korištenje podzemnih voda ili su računi za vodu previsoki? Možda želite održivo poslovanje? Rješenje je ponovno korištenje vode.

Pantarein Water zna koju tehniku post-tretmana možete najbolje iskoristiti kako bi dosegli kvalitetu vode koja odgovara primjeni koju imate na umu. Pješčani filtri, filteri s aktivnim ugljenom, nano-filtracija, RO (reverzna osmoza) i tehnike dezinfekcije: posjedujemo iskustvo i znanje za svaki od ovih tretmana.

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

OBRADA MULJA

Ukoliko se odlučite za aerobni tretman vode morat ćete uzeti u obzir i troškove uklanjanja mulja koji, nakon prozračivanja, predstavlja najveći operativni trošak uređaja za aerobnu obradu vode.

Pantarein Water će vam pomoći instalirati jedinicu za odvod vode koja odvaja vodu od mulja. Na taj način možete drastično smanjiti količinu mulja koji treba zbrinuti ili transportirati. Nakon taloženja mulj ima 1,5 % suhe tvari (ST), dok s bubnjem za zgušnjavanje mulj ima 6 % ST a s centrifugom čak 12 % ST.

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

novosti

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

agro savjetovanja

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

pročišćavanje voda

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

eu projekti

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

obnovljivi izvori

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

kontakt