Biometan

Bioplin nastaje uslijed biološke razgradnje različitih vrsta otpada biološkog porijekla, na prvom mjestu biomase i organskih materija čvrstog gradskog otpada. Bioplin se u najvećoj mjeri sastoji od metana (CH4) i CO2.

Bioplin je poznat kao ekološki izvor energije jer istovremeno ublažava dva glavna ekološka problema:

1. globalna epidemija otpada koja svakodnevno oslobađa opasne razine metan 

2. oslanjanje na energiju fosilnih goriva kako bi se zadovoljile globalne potrebe za energijom

Prednosti upotrebe biometana:

1. vozila koja upotrebljavaju biometan ne emitiraju CO2
2. kombinacijom biometana (50 %) i benzina (10 %) u vozilima smanjuje se emisija CO2  i do 53%
3. korištenjem otpada u tu svrhu doprinosi se njegovom kvalitetnijem zbrinjavanju


Korištenje biometana u transportnom sektoru ima veliki potencijal i potencijalno značajne socio-ekonomske koristi. Broj privatnih vozila, vozila u javnom prometu i kamiona koji koriste plinsko gorivo je u značajnom porastu. Biometan se u vozilima može koristiti na isti način kao i prirodni plin.

Sve je veći broj europskih gradova koji zamjenjuju gradske autobuse na dizelsko gorivo s onima koji koriste biometan. Vozila pogonjena biometanom imaju značajne prednosti u usporedbi s ekvivalentnim vozilima na benzinsko ili dizelsko gorivo.

Ukupna emisija CO2 je značajno manja kao i emisija čestica i čađe (čak i u usporedbi s vrlo naprednim dizelskim motorima opremljenim filtrima za čestice). U usporedbi s drugim biogorivima smatra se da dorađeni bioplin (biometan) ima najveći potencijal kao buduće prihvatljivo gorivo za vozila, koje je najpovoljnije za okoliš.
Podijeli:

Nedavni projekti