Financijski instrumenti za ruralni razvoj


Osim povoljnijih uvjeta financiranja, FI PRR omogućavaju financiranje određenih vrsta troškova koji nisu bili prihvatljivi za financiranje putem bespovratnih sredstavaa koji su prepoznati kao potrebni za nastavak i unaprijeđenje poslovanja u  poljoprivredno - prerađivačkom i šumarskom sektoru (npr. financiranje obrtnih sredstava do određenog iznosa, kupnja živih životinja i rabljene opreme te jednogodišnjeg bilja).

Financijski instrumenti PRR 2014. – 2020. se sastoje od:

1.      Mikro zajmovi za ruralni razvoj
2.      Mali zajmovi za ruralni razvoj
3.      Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj
4.      Investicijski krediti za ruralni razvoj

Prihvatljive i neprihvatljive aktivnosti

Svrha instrumenata je financiranje mjera PRR 2014.-2020. uključujući mjeru 4 (podmjera 4.1., podmjera 4.2.), mjeru 6 (podmjera 6.4) i mjeru 8 (podmjera 8.6).

Podijeli:

Nedavni projekti