Financijski instrumenti za ruralni razvoj

Uz već postojeće oblike financiranja putem bespovratnih sredstava, financijski instrumenti (FI) su novi oblik financiranja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (PRR) za financijski održive projekte i to putem zajmova/kredita i jamstava. Svrha financijskih instrumenata je prvenstveno potaknuti i podržati rast i razvoj poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora dok se doprinosom iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj omogućavaju povoljniji uvjeti financiranja (niže kamatne stope, niže naknade, duži rokovi otplate i duži period počeka).

Osim povoljnijih uvjeta financiranja, FI PRR omogućavaju financiranje određenih vrsta troškova koji nisu bili prihvatljivi za financiranje putem bespovratnih sredstavaa koji su prepoznati kao potrebni za nastavak i unaprijeđenje poslovanja u  poljoprivredno - prerađivačkom i šumarskom sektoru (npr. financiranje obrtnih sredstava do određenog iznosa, kupnja živih životinja i rabljene opreme te jednogodišnjeg bilja).

Financijski instrumenti PRR 2014. – 2020. se sastoje od:

1.      Mikro zajmovi za ruralni razvoj

2.      Mali zajmovi za ruralni razvoj

3.      Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj

4.      Investicijski krediti za ruralni razvoj

Prihvatljive i neprihvatljive aktivnosti

Svrha instrumenata je financiranje mjera PRR 2014.-2020. uključujući mjeru 4 (podmjera 4.1., podmjera 4.2.), mjeru 6 (podmjera 6.4) i mjeru 8 (podmjera 8.6).


DEEL DIT BERICHT:

Nedavni projekti