Miscanthus giganteus u RH

Danas se svjetska industrija sve više okreće obnovljivim izvorima energije, a jedan od takvih izvora je i biomasa. Biomasa obuhvaća širok spektar sirovina za proizvodnju energije, a jedna od značajnijih kultura za proizvodnju biomase je Miscanthus giganteus. Zbog svog jednostavnog uzgoja, velikog godišnjeg prinosa te malih zahtjeva i visokih energetskih svojstava, Miscanthus predstavlja energetsku kulturu velikog potencijala.

Energetskim kulturama smatraju se one kulture koje su uzgojene isključivo u svrhu proizvodnje biomase. Cilj uzgoja ovih kultura je proizvodnja što je moguće veće količine biomase po jedinici površine s ciljem njene daljnje pretvorbe u energiju. 

Najviše površina pod Miscanthusom se nalazi u Engleskoj, gdje se Miscanthus rasprostire na 60 000 ha, u Njemačkoj na 40 000 ha, Francuskoj na 20 000 ha i u Austriji na površini od 6 000 ha.Na jedan hektar zemljišta sadi se 10 tisuća sadnica, jedna sadnica po m2, kako bi biljka dobila dovoljno mjesta za neometan rast i razvoj. Biljka raste u gustom sklopu širine do jedan metar te nakon treće godine uzgoja dostiže visinu do 4 m (link).

Miscanthus giganteus karakterizira višegodišnji rast, visoka produkcija biomase (15 – 20 t/ha od treće godine uzgoja), te mogućnost žetve suhe biomase (vlaga <16 %). Ova kultura je iznimno otporna na bolesti i štetočinje (tretiranje pesticidima se ne provodi) i racionalno koristi hranjive tvari, posebice dušik iz tla. S obzirom da se radi o sterilnoj vrsti, ne postoji mogućnost nekontroliranog širenja (link).

Miscanthus giganteus se trenutno najviše koristi za spaljivanje ugljenom i/ili samostalnim izravnim spaljivanjem za proizvodnju toplinske i/ili električne energije. Upotrebom različitih tehnologija zbijanja, proizvedena biomasa se dorađuje u čvrsta biogoriva, te se nakon procesa briketiranja/peletiranja može učinkovito koristiti za proizvodnju „zelene energije“. Energetskim iskorištavanjem ove kulture omogućuje se značajno očuvanje fosilnih izvora energije.

Energetska vrijednost 20 tona biomase Miscanthusa jednaka je energetskoj vrijednosti 12 tona kamenog ugljena, dok je 30 tona navedene biomase ekvivalent 12000 litara loživog ulja (Lewandowski i sur., 1997.; El Bassam i sur., 1996).U usporedbi s kukuruzom koji daje  19 tona biomase i 1890 galona etanolskog goriva, Miscanthus proizvodi 40 tona biomase i 8125 galona etanola. Po učinkovitosti nadmašuje uljanu repicu, najrašireniji biljni energent u Europi. Kod uljane repice odnos između energije koja se uloži u uzgajanje i dobivene energije je 1:2, a kod Miscanthusa fantastičnih 1:15 (link).

Miscanthus giganteus se također može koristiti i za proizvodnju papira, građevinskog materijala, malča, plastike, te kao prostirka u stočarstvu, ali i kod poboljšanja strukture tla, smanjenja erozije i procesa fitoakumulacije. Vlakna Miscanthusa se još mogu iskoristiti za proizvodnju geotekstila, štapova za ukrasne biljke, u autoindustiji, proizvodnji plastike. (link)
Podijeli:

Nedavni projekti