Pravni oblici poljoprivrednog gospodarstva

Postoje različite mogućnosti poslovanja poljoprivrednog gospodarstva sa organizacijskog stajališta. Svako od njih teži dobro uspostavljenoj organizaciji kako bi se postigao uspjeh. Kada govorimo o osnivanju poljoprivrednog gospodarstva važno je naglasiti kako ono može biti registrirano i u ostalim pravnim oblicima, a to znači da možete registrirati i obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo ili zadrugu.

Razlike se očituju u obaveznim evidencijama i propisima vezanim uz pojedini pravni oblik, kao i u pozicijama odgovornosti osnivača. Fizičke osobe su obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva te samostalne djelatnosti. Takav oblik registracije ima drugačije obveze i prava. Sam odabir oblika registracije temelji se na dugotrajnom razmatranju svih oblika, savjetovanju sa stručnim osobama te u konačnici donošenju odluke. Svaki subjekt odabire sebi odgovarajuči oblik po svojim željama, potrebama i mogućnostima. Svi navedeni oblici registracije imaju veliko značenje za poljoprivredu i gospodarski razvitak Republike Hrvatske.

Najzastupljeniji oblici registracije poljoprivredne djelatnosti

 

 

Kako bi poduzetnik mogao odlučiti koji oblik gospodarstva odgovara njegovom poduzeću mora uzeti u obzir sve čimbenike s kojim bi se poslovanje moglo susresti. Također kako bi pravilno odlučio mora sagledati sve stavke svoje odabrane gospodarske djelatnosti, te proučiti sve zakone i pravilnike. Postoje razni načini na koje poduzetnici u današnje vrijeme mogu oblikovati svoje gospodarstvo. 

Svi navedeni organizacijski oblici regulirani su određenim zakonima kao što su Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o obrtu, Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija, Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekta prema nAcionalnoj klasifikaciji djelatnosti i dr. Važno je pridržavati se svih zakona kako bi poduzeće moglo uspješno poslovati.

Prednosti i nedostatci pojedinog oblika poslovanja:


 

Osim što je važan sam odabir registracije, poduzetnik za uspješno poslovanje treba imati dobre organizacijske sposobnosti kako bi u svom radu povećao produktivnost. Odabirom određenog organizacijskog oblika smanjuje se rizik poslovanja te se stvara određena sigurnost. Od svih navedenih oblika registracije poduzeća, svako od njih posjeduje određene prednosti, ali i nedostatke. Tako u određenim oblicima poduzetnici odgovaraju cijelom svojom imovinom dok u nekima samo do visine temeljnog kapitala, to umanjuje rizik poslovanja. Za zaključiti je da se prilikom odabira poslovanja treba proučiti svaki pravni oblik koji poduzetnik ima na raspolaganju i odlučiti se za ono koje ostvaruje najveću dobit uz što manju prisutnost rizika. Poduzetnik biranjem organizacijskog oblika poduzetništva posredno bira i oblik poreza koji će se plaćati, pa i o tome treba povesti računa kada se planiraju porezne obveze. 
Podijeli:

Nedavni projekti