Projektni prijedlog FERTIMANURE

INOVATIVNI NAČINI OPORAVKA NUTRIJENATA IZ SEKUNDARNIH RESURSA - PROIZVODNJA GNOJIVA S VISOKOM DODANOM VRIJEDNOŠĆU IZ ŽIVOTINJSKOG STAJNJAKA


Projekt FERTIMANURE nastoji kreirati inovativni model kružnog gospodarstva kojim bi se podržao ruralni razvoj u poljoprivrednom sektoru kroz stvaranje sinergija i umrežavanje poljoprivrednika i drugih agro-industrijskih sektora.

Glavni cilj projekta je razviti, integrirati, testirati i vrednovati inovativne strategije upravljanja hranjivim tvarima kako bi se djelotvorno obnovili mineralni nutrijenti i drugi relevantni proizvodi s agronomskom vrijednošću iz životinjskog stajnjaka, te kako bi se u konačnici razvila sigurna i pouzdana gnojiva koja se mogu natjecati na europskom tržištu gnojiva. 


FERTIMANURE ciljevi:

  • razvoj vrhunskih tehnoloških pristupa za oporavak hranjivih tvari, proizvodnja novih pouzadnih i sigurnih gnojiva koja se mogu natjecati na europskom tržištu gnojiva

  • zamjena konvencionalnih mineralnih gnojiva. FERTIMANURE će proizvesti 11 različitih gnojiva koja se temelje na biološkoj osnovi, kao i prilagođena gnojiva koja će biti posebno formulirana za ispunjavanje zahtjeva odabranih kultura

  • razvoj novih poslovnih modela za valorizaciju stajskog gnoja

  • postizanje smanjenja štetnih emisija na okolišIPS Konzalting je jedini partner iz Hrvatske koji sudjeluje u ovom projektu. Projekt je podijeljen u 9 radnih paketa, a IPS Konzalting je lider radnog paketa 6, čiji je cilj razvijanje poslovnih modela i planova za krajnje proizvode dobivene FERTIMANURE projektom. 
Podijeli:

Nedavni projekti