Sea2Land - Proizvodnja gnojiva na biološkoj osnovi iz ribljeg otpada

Projekt okuplja vodeće stručnjake u području zatvaranja ciklusa hranjiva koji imaju bogato iskustvo iz brojnih prethodnih nacionalnih i europskih projekata. Projektni konzorcij sastoji se od 26 partnera iz 1 zemalja EU-e, uključujući pritom istraživačke institute i sveučilišta, farmerske skupine, agro-poslovne stručnjake i EU nevladine organizacije koje promiču kružno gospodarstvo. IPS Konzalting jedini je projektni partner iz Hrvatske. Projekt će se provoditi u periodu od 01.01.2021. do 01.01.2025.

Očekuje se da će se svjetska populacija tijekom sljedećih 30 godina povećati za 2 milijarde, sa 7,7 milijardi danas na 9,7 2050. godine, a do 2100. godine mogao bi doseći oko 11 milijardi (UN, 2019.).

Europska ribarska industrija ulovi više od 6 milijuna tona i više od 1,2 milijuna tona akvakulture. Vrijednost ribarske industrije doseže 1700 milijuna eura (EU 2018.) i iz godine u godinu se povećava. Procjenjuje se da više od 50% ribljeg tkiva (uključujući peraje, glave, kožu i iznutrice) odbacuje jer se smatra otpadom. Svake godine se baci više od 20 milijuna tona ribljeg tkiva (nusproizvodi), što odgovara postotku od 25% ukupnog morskog ulova. To znači da se u EU ribarskoj industriji 5,2 milijuna tona ribljeg nusproizvoda odbaci, zaboravljajući da njihov sastav može premašiti 9% dušika (ovisno o vrsti), 2% fosfora i 0,6% kalija. Smatra se da upravo spomenutih 5,2 milijuna tona otpada, bi se moglo koristiti u poljoprivrednoj proizvodnji, što zapravo znači 0,52 milijuna tona N.  Projekt će doprinijeti poboljšanjem i prilagodbom tehnologija za oporabu hranjivih tvari za proizvodnju gnojiva na biološkoj osnovi (BBF) i proizvodnju prilagođenih gnojiva od nusproizvoda ribarstva i akvakulture proizvedenih u Europi.

Opći cilj SEA2LAND projekta je pružiti rješenja koja će pomoći u prevladavanju budućih izazova vezano uz proizvodnju hrane, klimatske promjene, ali i obnovu, odnosno ponovnu oporabu ribljeg otpada.

Dugoročno, projekt će potaknuti proizvodnju gnojiva u velikim količinama u Europi iz sekundarnih proizvoda temeljenih na modele kružnog gospodarstva, pretvarajući nusproizvode u hranjiva za usjeve.  Projektom se predlaže 9 tehnologija u 7 slučajeva na 6 područja koja predstavljaju glavnu ribarsku proizvodnju EU. Tehnologije će se primijeniti na različite nusproizvode (tipično za svako provedbeno područje), a proizvest će nekoliko gnojiva na biološkoj osnovi (BBF). Projekt ima za cilj pružiti skalabilne tehnologije koje mogu transformirati nusproizvode u kvalitetna gnojiva na biološkoj osnovi. Pridonijet će neovisnosti i sigurnosti u opskrbi hranjivima, smanjujući neravnotežu hranjivih sastojaka u Europi.

Projekt SEA2LAND četverogodišnji je projekt koji će donijeti optimizirane tehnologije za oporabu hranjivih tvari od nusproizvoda ribarstva i akvakulture do tržišta. Sastoji se od 9 radnih paketa; 7 tehničkih radnih paketa plus 1 radni paket za koordinaciju i 1 usmjeren na širenje rezultata projekta. Radni paket 2 bit će usmjeren na istraživanje neravnoteže hranjivih tvari u Europi, uzimajući u obzir nusproizvode ribarstva i akvakulture, kao i na trenutno stanje tla. U radnim paketima 2 i 3 uspostaviti će se i optimizirati različite tehnologije oporabe hranjivih tvari. Kroz radne pakete 5 i 6 proizvedena gnojiva na biološkoj osnovi bit će karakterizirana i proučavana kako bi se utvrdila njihova sigurnost za okoliš, ali i agronomski učinak. Iznad spomenuti radni paketi doprinijet će radnom paketu 7 koji će procijeniti održivost novo razvijenih gnojiva na biološkoj osnovi, te će također biti osmišljen i implementiran sustav za podršku odlučivanju o tehnologiji i vrsti gnojiva prikladnima za određeno područje i vrstu nusproizvoda. Radni paket 8 bit će usmjeren na razvoj poslovnih modela.  
Podijeli:

Nedavni projekti