Obnovljivi izvori

Održivo gospodarenje resursima, otpadom i energijom u današnjem europskom i svjetskom gospodarstvu predstavlja standard. S tim na umu, poljoprivredna i prehrambeno – prerađivačka industrija sve više implementira obnovljive izvore energije koji omogućavaju maksimalno iskorištavanje postojećih resursa, te stvaranje novih proizvoda dodane vrijednosti iz „otpadnih resursa“. 

Također, nacionalni i europski zakonodavni okviri kontinuirano promoviraju implementaciju novih tehnologija i proizvodnju „zelene enegije“ kroz različite poticajne mjere, feed-in-tarifne modele i subvencije.

IPS Konzalting je svjestan važnosti obnovljivih izvora energije za daljnji razvoj gospodarstva, te je stoga posebnu pažnju posvetio iskorištenju potencijala biomase i razvoju projekata bioplinskih postrojenja.

IPS Konzalting savjetovanje o bioplinskim postrojenjima odrađuje u suradnji s belgijskim partnerom Innolabte klijentima može ponuditi stručno iskustvo i znanje. Brojni projekti rezultat su predanog rada, visoke poslovne etike i naša su najbolja referenca.

IPS Konzalting  klijentima može ponuditi poslovne usluge:

priprema poslovnih planova za bioplinska postrojenja


laboratorijska analiza uzoraka biomase


determinacija bioplinskog potencijala biomase


mogućnost sudjelovanja u istraživačkim projektima


savjetovanje pri pokretanju rada postrojenja


optimizacija rada postojećih bioplinskih postrojenja


Naša stručnost