EU Projekti

Ulaskom u Europsku Uniju, hrvatskim poduzetnicima, poljoprivrednicima, znanstveno – istraživačkim institucijama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave i predstavnicima društvenog sektora otvorile su se brojne mogućnosti sudjelovanja u  europskim projektima  i  povlačenja sredstava  iz EU fondova.

Najvažniji fondovi vezani uz prevladavanje socijalnih i gospodarskih razlika na području Unije uključuju Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Kohezijski fond (CF), Europski socijalni fond (ESF), te Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD). 

Vizija IPS-a je savjetovati klijente o mogućnostima korištenja EU fondova, te pomoći klijentima pri pripremi projektne i natječajne dokumentacije te tijekom provedbe projekta. Naš tim ima visoku stopu uspješnosti u prijavi te 100 % stopu realizacije odobrenih projekata. 

IPS ima uspješnu suradnju s brojnim stručnjacima iz područja financija, knjigovodstva i provedbe postupaka javne nabave. Također, s ciljem što kvalitetnije pripreme projekata i razvoja multidisciplinarnih konzorcija, IPS ostvaruje uspješnu komunikaciju s brojnim nadležnim ministarstvima, agencijama, savjetodavnim službama, jedinicama lokalne i regionalne uprave, udrugama i znanstveno – istraživačkim institucijama.

IPS Konzalting  klijentima može ponuditi poslovne usluge:skeniranje dostupnih nacionalnih & EU natječaja
provjera usklađenosti projekta s uvjetima natječaja


priprema projektne & natječajne dokumentacije

administrativna podrška pri provedbi projekta


procjena uspješnosti prijave projekta


upravljanje visibility aktivnostima projekta

 


Naša stručnost