Nutri-2-Cycle

Konverzija prema  ugljično i nutritivno efikasnijoj poljoprivrednoj proizvodnji u Europi

Tijekom naredne četiri godine (01.10.2018 - 01.10.2022), 19 organizacija iz 12 zemalja EU surađivat će kako bi pružile bitan doprinos kružnom gospodarstvu i to u segmentu zatvaranja ciklusa hranjiva u okviru projekta Nutri2Cycle.

Istraživanje postojećih nutritivnih tokova i njihovih razlika unutar Europe pomoći će u smanjenju emisije stakleničkih plinova i degradacije tla te poboljšanja neovisnosti EU u segmetnu energije i hranjiva. Inicijalni sastanak održan je na Sveučilištu Ghent - instituciji koja koordinira ovu inicijativu. Projektu je ukupno dodijeljeno 7.048.003,75 EUR u okviru programa istraživanja i inovacija Horizon 2020 Europske komisije.

Projekt Nutri2Cycle će osigurati važna dostignuća za održivo i učinkovito upravljanje prirodnim resursima. Europsku poljoprivrednu proizvodnju još uvijek karakteriziraju visoki ukupni doprinos emisijama stakleničkih plinova te neučinkovitom oporavku ugljika i ponovnoj uporabi glavnih biljnih hranjivih tvari (dušik, fosfor). Predmetni projekt analizira trenutne tokove dušika (N), fosfora (P) i ugljika (C) odnosno postojeće tehnologije njihovog upravljanja na različitim poljoprivrednim gospodarstvima diljem Europe te istraživanjem okolišnih problema povezanih s ovim tehnologijama. Ponovno iskorištavanje dušika i fosfora na farmama može biti značajno unaprijeđeno kroz stvaranje kvalitetnijih sinergija između uzgoja životinja i proizvodnje usjeva. Navedena poboljšanja olakšat će povrat ugljika u tlo i smanjiti emisije stakleničkih plinova uz mogućnost kombiniranja s proizvodnjom energije za vlastitu potrošnju na farmi.

Projekt Nutri2Cycle planira procjeniti cjelokupni lanac vrijednosti - od poljoprivrednika do krajnjih korisnika. Rezultati dobiveni na odabranim farmama bit će distribuirani na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini kroz sveobuhvatnu mrežu regionalnih operativnih skupina, nacionalnih radnih skupina i brojnih drugih europskih dionika. Istraživanje provedeno tijekom prve faze projekta koristit će kao polazište za preoblikovanje, testiranje i provedbu zrelijih i održivijih modela poljoprivrednih gospodarstava za oporavak i recikliranje hranjivih tvari. U završnoj fazi, konzorcij projekta će ocjeniti kako proizvodi dobiveni identificiranim poslovnim modelima mogu utjecati na označavanje finalnih proizvoda i proširenja prihvatljivosti modela od strane krajnjih korisnika.

Projekt okuplja vodeće stručnjake u području zatvaranja ciklusa hranjiva koji imaju bogato iskustvo iz brojnih prethodnih nacionalnih i europskih projekata, uključujući i EIP-Focus grupu za recikliranje hranjivih tvari koju je  koordinirala Europska komisija. Projektni konzorcij sastoji se od 19 partnera iz 12 zemalja EU-a uključujući pritom istraživačke institute i sveučilišta, farmerske skupine, agro-poslovne stručnjake i EU nevladine organizacije koje promiču kružno gospodarstvo.

NUTRI-2-CYCLE

 

 Projekt recikliranja agro hranjiva

PODIJELITE OVU PORUKU:

Što je IPS napravio?

  • Projektni partner

Naša grupacija surađuje s preko 10,000 tvrtki.

Pridružite nam se i učinimo zajedno Vašu tvrtku uspješnijom.

Pitajte Kvotu OVDJE!

Nedavni projekti