Digestat - kvalitetno organsko gnojivo

Analize su pokazale da kako količina ukupno dostupnog dušika u digestatu varira između 45 i 70 %  ovisno o gubitcima prilikom skladištenja digestata i njihove primjene u tlo (gubitci isparavanjem - NH3 i otjecanjem - NH4+). Nadalje, većina dušika sadržana u digestatu je biljkama dostupna za iskorištavanje u godini aplikacije. Primjenom digestata kao izvora dušika, u tlo se također unose i fosfati te kalij koji zajedno s manjim količinama drugih mikro hranjiva i elemenata u tragovima pomažu u održavanju plodnosti tla.

Početkom 2017. godine je provedeno istraživanje na jednom OPG-u u Hrvatskoj s ciljem usporedbe utjecaja gnojidbe (digestat u odnosu na mineralno gnojivo) na prinos silažnog kukuruza. Uz gnojidbu digestatom ostvaren je veći prinos nadzemne mase silažnog kukuruza (48 t/ha) u odnosu na mineralnu gnojidbu (36 t/ha).

Pretpostavlja se da je veći prinos kod gnojidbe digestatom bio posljedica dodavanja organske tvari koja je djelovala pozitivno na biološka, kemijska i fizikalna svojstva tla. Troškovi gnojidbe i ukupni troškovi proizvodnje silažnog kukuruza bili su manji kod varijante s digestatom negoli kod mineralne gnojidbe s obzirom da je digestat primijenjen bez troškova nabave. Zahvaljujući većem ostvarenom prinosu i manjim ukupnim troškovima proizvodnje, gnojidba digestatom se u konkretnom slučaju pokazala ekonomski povoljnijom.   

U nastavku možete pronaći nekoliko važnih informacija o digestatu i njegovoj uporabi u poljoprivrednoj proizvodnji.

Podijeli:

Nedavni projekti