Koraci i dokumentacija za otvaranje OPG-a

Obiteljsko poljoprivreno gospodarstvo prema Zakonu o OPG-u je organizacijski oblik gospodarskog subjekta poljoprivrednika fizičke osobe koja radi stvaranja dohotka samostlano ili trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih resursa, te na radu, znanju i vještinama članova obitelji. 

OPG je strateški važan organizacijski oblik poljoprivrednog gospodarstva u RH, te je kao takav namijenjen samo fizičkim osobama, a fizička osoba ima mogućnost odabira obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede kao glavne ili kao sporedne, odnosno odabrati zanimanje poljoprivrednik kao glavno ili dodatno zanimanje.Za otvaranje OPG-a ne treba osigurati temeljni kapital, niti treba imati odgovarajuću stručnu spremu, iako ukoliko se želite aplicirati na neke od natječaja stručna sprema nositelja bit će važna. Za početak je potrebno odrediti Nositelja OPG-a koji je punoljetni izabrani član OPG-a, te  je nositelj prava i obveza OPG-a. 


OPG može obavljati sljedeće djelatnosti

  • Djelatnost poljoprivrede - osnovna je djelatnost OPG-a koja obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti u skladu sa skupinama 01.1,01.2, 01.3,01.4, 01.5 i 01.6 NKD-a

  • Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi - podrazumijevaju obradu i održavanje zemljišta, uzgoj, žetvu ili berbu bilja, držanje i/ili uzgoj te korištenje stoke, a pored toga obuhvačaju i prateće uslužne djelatnosti uključujući pripremu, pakiranje, transport, skladištenje i/ili promet tih proizvoda, te usluživanje i iznajmljivanje.

  • Dopunske djelatnosti na OPG-u - uključuju proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na OPG-u, proizvodnju neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe na OPG-u, pružanje ugostiteljskih, turističkih i ostalih usluga, sadržaja i aktivnosti. Koraci prilikom otvaranja OPG-a:

1. Otvoriti žiro račun za fizičku ili pravnu osobu koja glasi na nositelja OPG-a

2. Nositelj treba podnijeti Zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u uredu APPRRR

3. Prijava u poreznoj upravi - prijava u registar poreznih obveznika odnosno obveznika poreza na dohodak (ako je primjenjivo)

4. Izrada pečata u trenutku upisa u Registar poreznih obveznika

5. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje s ciljem registracije početka osiguranja obveznika

6. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje s ciljem registracije početka osiguranja obveznika

7. APPRRR izdaje Rješenje o upisu u Upisnik PG-a te dodjeljuje jedinstveni natični identifikacijski broj - MIBPG dok nositelj i članovi dobivaju iskaznicu OPG-a koja vrijedi uz osobnu iskaznicu

8. Odabir knjigovodstvenog sustava - nije obvezno, ali je zasigurno preporučljivo


Podijeli:

Nedavni projekti