Primijenjenost digitalnih alata te poznavanje financijske pismenosti kod poljoprivrednika

Kako je poljoprivredno-prehrambeni sektor suočen s brojnim izazovima koji su uzrokovani rastućom svjetskom populacijom, nedostatnom proizvodnjom hrane, skupim proizvodnim resursima te mnogim drugim, prisiljeni smo pronaći način za suočavanje s globalnim problemima, a u tome nam može pomoći digitalizacija. Digitalizacija i upravljanje proizvodnim procesima uz pomoć moderne tehnologije imaju sve veću važnost u poljoprivrednom sektoru, a inovacije su postale ključne za postizanje održive, zdrave, sigurne i transparentne proizvodnje hrane. Uz primjenu digitalizacije u poljoprivrednom sektoru, za ispravno i profitabilno poslovanje važno je biti upućen u financijske pojmove. Financijska pismenost kombinacija je znanja, vještina, stavova i ponašanja potrebnih za donošenje ispravnih financijskih odluka. Financijskom pismenošću ostvarujemo bolje razumijevanje financijskih proizvoda te donosimo ispravnije financijske odluke, što rezultira smanjenim brojem individualnih, ali i poduzetničkih promašaja (link). Financijsko znanje preduvjet je financijske pismenosti, a financijsko obrazovanje proces je koji vodi ka financijskom opismenjavanju (link).

Kako su primjena digitalnih alata i financijska pismenosti od velike važnosti za uspješno poslovanje i osobni razvoj poljoprivrednika, u sklopu projekta Utjecaj digitalizacije na položaj žena i mladih u poljoprivredi - AGRODAT”provedena su 2 upitnika: upitnik o digitalnoj pismenosti i komunikacijskim kanalima koje poljoprivrednici preferiraju (368 ispitanika) te upitnik o financijskoj pismenosti poljoprivrednika (35 ispitanika).

Prema upitniku o digitalnoj pismenosti, najveći broj ispitanika starije je od 41 godine, s visokim ili srednjim stupnjem obrazovanja te se bavi poljoprivredom na raznim razinama profesionalnosti. Sa terminom digitalnih alata u poljoprivredi nije upoznat velik broj ispitanika (42.93 %) te ih ne koristi u svom poslovanju. Također, više od polovice ispitanika nije upoznato niti s pojmom precizne poljoprivrede (63,04 %). Kao najčešći razlog nekorištenja digitalnih tehnologija i alata naveden je nedostatak edukacije i savjetodavne podrške u korištenju digitalnih alata te su gotovo svi ispitanici iskazali interes za sudjelovanjem u edukativnim radionicama i predavanjima o digitalnim rješenjima i inovacijama u poljoprivredi. Također, više od polovice ispitanika spremno je platiti korištenje određenog digitalnog alata ukoliko isti može dokazano pospješiti i olakšati njihovo poslovanje.


Nadalje, većina ispitanika slaže se s tvrdnjom da digitalni alati pojednostavljuju poljoprivredno poslovanje te da rješenja u preciznoj poljoprivredi osiguravaju puno bolje upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom.

Kada govorimo o financijskoj pismenosti poljoprivrednika, svoje znanje o financijskoj pismenosti ispitanici su ocijenili pozitivnim ocjenama. Njih 15  vlastitu financijsku pismenost ocjenjuju s vrlo dobrim, dok 4 sudionika smatraju kako posjeduju odlično znanje te vlastitu financijsku pismenost ocjenjuju s odličnom ocjenom. Određeni broj sudionika (10) svoju financijsku pismenost ocjenjuje kao dobru, dok vrlo mali broj sudionika nije zadovoljan sa svojim znanjem te procjenjuje kako njihova financijska pismenost nije na adekvatnoj razini.O financijskim pojmovima većina ispitanika se najčešće informira putem interneta, dok dio ispitanika do potrebnih informacija dolazi u vlastitoj banci ili preko pouzdanih osoba. U sklopu upitnika o financijskoj pismenosti, provedeno je ispitivanje poznavanja određenih financijskih pojmova poput: što je debitna kartica, bruto 2 iznos plaće, kamata, anuitet, inflacija, koji pravni oblici ne zahtijevaju početni kapital te na temelju dobivenih rezultata ispitanici su upoznati sa većinom pojmova. Od ispitanika koji posjeduju OPG, vrlo mali postotak ima knjigovodstvo.

Iako na temelju upitnika o digitalizaciji možemo zaključiti kako većina poljoprivrednika nije upoznata s terminom precizne poljoprivrede i digitalnih alata u poljoprivredi, svijest o važnosti i prednostima, kao i interes za implementacijom digitalnih alata s različitim funkcijama u poljoprivrednu proizvodnju postoji, a poljoprivrednici su spremni izdvojiti i određenu svotu novca za korištenje digitalnih alata ukoliko isti unapređuju i olakšavaju poslovanje. Ono što je ključno je ulaganje u edukacije i informiranje šire javnosti o digitalnim tehnologijama i inovacijama putem različitih medija, društvenih mreža i radionica kako bi se poljoprivrednici educirali o važnostima digitalne tranzicije s ciljem prilagodbe novim tržišnim zakonitostima i globalnim izazovima u poljoprivrednom sektoru te s ciljem optimizacije poslovanja i proizvodnih procesa. Prema upitniku o financijskoj pismenosti, većina ispitanika upoznata je sa pojmom financijske pismenosti i osnovnim pojmovima u sklopu financija, no radi nadograđivanja i poboljšanja znanja, izrađene su smjernice koje će poljoprivrednicima biti od velike koristi za unapređenje poslovanja. Svrha neprestanog unapređenja osobne financijske pismenosti je poslovati s manje stresa i rizika tj. rasti i razvijati se  kako želimo a ne kako moramo.

Projekt AGRODAT pripremljen je u okviru Akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže 2021-2022, te je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Mjere 20 “Tehnička pomoć” – Podmjera 20.2 “Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalnom ruralnom mrežom”. Cilj projekta je provesti istraživanje u nekoliko ključnih segmenata, poput  financijske i digitalne pismenosti te razvoj poduzetničkog mindseta s ciljem stvaranja konkurentnog, diversificiranog i održivog poljoprivrednog sektora kroz implementaciju inovacija i digitalizacije u poljoprivredi te poticanje uključivanja mladih i žena u poljoprivredne djelatnosti.

Kao krajnji rezultat AGRODAT projekta izraditi će se brošura s ključnim rezultatima istraživanja te koja će dati pregled relevantnih pojmova vezanih za digitalnu i financijsku pismenost te poticanje poduzetničkog mindseta u poljoprivrednom sektoru.


 


 
Podijeli:

Nedavni projekti