Novosti

CAPTIVATE - Transfer of Information Via Assessment, Training and Extension

Inovativni sustav procjene i osposobljavanja poljoprivrednika s ciljem implementacije održivih praksi upravljanja poljoprivrednim gospodarstvom u skladu sa zahtjevima nove Zajedničke poljoprivredne politike.

Pročitajte više

SEA2LAND projekt - Proizvodnja naprednih bio-gnojiva iz ribljeg otpada

Projekt SEA2LAND ima za cilj pružiti rješenja koja će pomoći u prevladavanju izazova povezanih s proizvodnjom hrane, klimatskim promjenama i ponovnom uporabom otpada korištenjem postojećih tokova organskih otpada. U tu će svrhu projekt SEA2LAND raditi na poboljšanju i prilagodbi tehnologija za recikliranje hranjivih tvari za proizvodnju bio-gnojiva iz ribljeg otpada

Pročitajte više

Natječaj za tip operacije Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Pročitajte više