News

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) predstavlja skup mjera i programa subvencioniranja poljoprivrede u zemljama Europske unije. ZPP se financira iz dvaju EU fondova, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Izravna plaćanja i tržišne mjere čine prvi stup ZPP-a te se financiraju iz EFJP-a, dok se ruralni razvoj koji čini drugi stup ZPP-a financira iz EPFRR-a. 

Read more

Primijenjenost digitalnih alata te poznavanje financijske pismenosti kod poljoprivrednika

Kako je poljoprivredno-prehrambeni sektor suočen s brojnim izazovima koji su uzrokovani rastućom svjetskom populacijom, nedostatnom proizvodnjom hrane, skupim proizvodnim resursima te mnogim drugim, prisiljeni smo pronaći način za suočavanje s globalnim problemima, a u tome nam može pomoći digitalizacija. Digitalizacija i upravljanje proizvodnim procesima uz pomoć moderne tehnologije imaju sve veću važnost u poljoprivrednom sektoru, a inovacije su postale ključne za postizanje održive, zdrave, sigurne i transparentne proizvodnje hrane. Uz primjenu digitalizacije u poljoprivrednom sektoru, za ispravno i profitabilno poslovanje važno je biti upućen u financijske pojmove.

Read more

Utjecaj digitalnih alata na poljoprivredni sektor

Projekt “Utjecaj digitalizacije na položaj žena i mladih u poljoprivredi - AGRODAT” proveden je u okviru Akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže 2021-2022 te je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Mjere 20 “Tehnička pomoć” – Podmjera 20.2 “Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalnom ruralnom mrežom”. Cilj projekta AGRODAT je provesti detaljno istraživanje orijentirano na različite  segmente poljoprivrede koji su od velikog značaja za stvaranje konkurentnog i održivog poljoprivrednog sektora, a odnose se na implementaciju inovacija i digitalizacije u poljoprivredi te na poticanje uključivanja mladih i žena u poljoprivredne djelatnosti.   

Read more