News

Proizvodnja i perspektive bioplina u EU

Europa broji oko 19.000 bioplinskih postrojenja i više od 700 postrojenja za proizvodnju biometana. Ukupna proizvedena količina biometana i bioplina u 2019. iznosila je oko 18 milijardi kubičnih metara plina, ekvivalentno 193 TWh. 

Proizvodnja bioplina svake godine raste, u zadnjem desetljeću sektor proizvodnje bioplina imao je veliki napredak zahvaljujući znanstvenim istraživanjima i inovacijama u procesima.

Read more

Što su Bio-based fertilizers (BBFs) ?

Porastom populacije raste i potreba za hranom u svijetu. Tehnologija proizvodnje gnojiva koristi neobnovljive izvore i mineralne sirovine za proizvodnju istih.  Europska Komisija (EC) je u sklopu Farm to Fork strategije kao jedan od ciljeva zadala smanjenje gubljenja nutrijenata za 50% do 2030. godine, uz to da se ne utječe negativno na plodnost tla. Tim ciljem se očekuje smanjenje korištenja gnojiva za 20%. Takav cilj zahtijeva povećanje oporabe i iskorištavanje nusproizvoda iz različitih industrija. Implementacijom praktičnih rješenja po pitanju korištenja (recikliranja i oporabe) nusproizvoda iz različitih industrija može se smanjiti negativan utjecaj na okoliš i količina otpada. Takvim metodama iskorištavaju se ostaci koji se moraju zbrinjavati, stoga im daje se dodana vrijednost, smanjuje se njihova količinu i utjecaj na okoliš. 

 

Read more

Digitalizacija poljoprivrede

Zbog rastuće svjetske populacije, nedostatne proizvodnje hrane, nedovoljne količine i skupih proizvodnih resursa te nedostatka obradivih površina, nameće se potreba za pronalaženjem načina za suočavanje s navedenim globalnim problemima. Digitalizacija i upravljanje proizvodnim procesima uz pomoć moderne tehnologije imaju sve veću važnost u poljoprivrednom sektoru. Inovacije su postale nužne kako bi se osigurala održiva, zdrava, sigurna i transparentna proizvodnja hrane. Digitalizacija   predstavlja skup različitih tehnoloških alata i pomagala koji se koriste u svakodnevnom životu s ciljem povećanja učinkovitosti našeg rada. 

Read more