Projektni prijedlog DIGEST-AID

Razvijanje, ispitivanje i demonstracija visokokvalitetnih bio-gnojiva iz digestata decentraliziranih malih digestora

Rastuća je svijest o potrebi postojanja kružnog poljoprivredno – prehrambenog sektora s učinkovitim korištenjem resursa koji u isto vrijeme proizvodi adekvatne količine hrane. S obzirom da su primarni resursi (npr. tlo, voda, fosilna energija, fosfor) ograničeni i često oskudni te da trenutni agro – prehrambeni sektor ima ogroman utjecaj na okoliš potrebno je razmotriti koncept kružnog, resursno učinkovitog gospodarenja koji ima za cilj smanjiti korištenje primarnih resursa i emisije stakleničkih plinova u okoliš kroz recikliranje materijala i rezidua.

Anaerobna digestija (AD) je jedna od tehnologija koje se uklapaju u koncept kružnog gospodarenja resursima i energijom. AD postojeće otpadne resurse pretvara u bioplin koji se potom može koristiti kao zamjena fosilnoj energiji uz stvaranje ekonomske vrijednost otpada i nus proizvoda te smanjenje emisije stakleničkih plinova. S druge strane, AD proizvodi i digestat koji se smatra kvalitetnih organskim gnojivom.

Količine proizvedenog bioplina i kvaliteta digestata ovise o sastavu supstrata i radnim uvjetima postrojenja.  DIGEST-AID-a želi ostvariti sljedeće ciljeve:

  • DIGEST-AID rješava izazove i zahtjeve vezane uz poziv CE-SFS-39-2019 „Visokokvalitetna organska gnojiva iz digestata bioplinskih postrojenja“. Ovaj poziv naglašava suradnju između EU-a i Kine, nakon sporazuma između Europske komisije i Kineske akademije poljoprivrednih znanosti o istraživanju i suradnji na području inovacija u hrani, poljoprivredi i biotehnologiji.

  • DIGEST - AID konzorcij uključuje multidisciplinirani tim koji se sastoji od predstavnika istraživačkih instituta i sveučilišta te agrobiznisa i neprofitnih udruga diljem EU i Kine. Konzorcij je dokaz vrlo jakih veza između vodećih istraživačkih institucija u obje kontinentalne regije. Predviđeno zajedničko iskustvo i dijeljenje saznanja o tehnologijama pridonijet će poboljšanom razumijevanju i istraživanju ciklusa proizvodnje, prerade i komercijalizacije bio - gnojiva.
Podijeli:

Nedavni projekti