Tehnologije u obradi otpadne vode

Početkom 21. stoljeća počinje se razvijati svijest o važnosti očuvanja okoliša s posebnim naglaskom na očuvanje vodenih resursa.Upotrebom vode iz mnogobrojnih vodoopskrbnih sustava za različite namjene dolazi do promjena u njezinim kemijskim, biološkim i fizikalnim svojstvima uslijed čega nastaju otpadne vode bilo poljoprivredne, industrijske, oborinske ili vode iz kućanstva. Takve vode potrebno je prikupiti te na prikladan način pročistiti i odvesti u prijemnik bez štetnih utjecaja za okoliš.DEEL DIT BERICHT:

Nedavni projekti