Zakonske smjernice po pitanju OIE kvota

Europska unija je kroz brojne zakonodavne izmjene i poticajne mjere potaknula investicije u obnovljive izvore energije. Korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije (OIEK) u Republici Hrvatskoj temelji se na baznim energetskim zakonima na osnovu kojih su doneseni i podzakonski akti. Za pripremu projekata koji se tiču izgradnje OIE postrojenja od posebne važnosti su zakonske regulative iz domene zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje: Zakon o zaštiti okoliša (NN 118/18) i Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 78/15).

U postojećoj Direktivi o obnovljivoj energiji, koja je postupkom suodlučivanja donesena 23. travnja 2009. (2009/28/EZ) utvrđen je obvezan cilj prema kojem do 2020. godine udio obnovljivih izvora energije u potrošnji energije u EU mora biti 20 %. Nadalje, od svih država članica traži se da do 2020. godine 10 % svojeg goriva za promet proizvode iz obnovljivih izvora. Direktivom su također utvrđeni razni mehanizmi koje države članice mogu koristiti za dostizanje predmetnih ciljeva (programi potpora, jamstva o podrijetlu, zajednički projekti, suradnja između država članica i trećih zemalja) kao i kriteriji održivosti za biogoriva.Premda trenutni programski okvir vrijedi do 2020. godine, Europska Komisija je već započela s pripremama za razdoblje nakon 2020. kako bi se ulagači na vrijeme upoznali s političkim okvirom za razdoblje nakon 2020. Obnovljivi izvori energije imaju ključnu ulogu u dugoročnoj strategiji Komisije koja je iznesena u „Energetskom planu za 2050.”


Prema scenarijima za dekarbonizaciju energetskog sektora predstavljenima u tom planu, udio obnovljive energije do 2030. godine trebao bi iznositi najmanje 30 %. Obvezni cilj prema kojem 27 % potrošnje energije mora dolaziti iz obnovljivih izvora određen je samo na razini EU-a. Komisija očekuje da će obvezujući nacionalni ciljevi za emisije stakleničkih plinova potaknuti rast u energetskom sektoru.Također, vrlo bitan zakonski okvir odnosi se na Direktivu o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (2009/28/EZ). Cilj Direktive je stvoriti zajednički skup pravila za uporabu obnovljivih izvora energije u EU kako bi se ograničila emisija stakleničkih plinova i promicao čišći prijevoz.

Nacionalni cilj korištenja energije iz obnovljivih izvora iz Zakona o OIE i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 111/18) je obvezatni cilj korištenja energije iz obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj u 2020. godini, a određuje se kao minimalni udjel energije iz obnovljivih izvora energije u ukupnoj neposrednoj potrošnji energije koji izražen u postotku iznosi 20%.Sredinom 2018. godine Komisija, Parlament i Vijeće postigli su politički sporazum koji uključuje obvezujući cilj za obnovljivu energiju za EU za 2030. godinu od 32 %.
Podijeli:

Nedavni projekti