CAP Transfer of Information Via Assessment, Training and Extension

Projekt CAPTIVATE nastoji upoznati poljoprivrednike s uvjetima, eko-shemama i propisima iz područja ruralnog razvoja te ih potaknuti na primjenu mjera koje za cilj imaju zaštitu okoliša i smanjenje negativnog utjecaja na klimu.

Glavni cilj CAPTIVATE projekta je razviti sustav procjene i osposobljavanja poljoprivrednika s ciljem boljeg povezivanja inovativnih, učinkovitih i održivih praksi poljoprivrednog gospodarenja s propisima i zahtjevima nove Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Kako bi se postignulo bolje razumijevanje uvjeta, propisa i eko-shema te učinkovitija i odgovornija implementacija održivih mjera, ovaj projekt nastoji poljoprivrednicima osigurati prijenos praktičnog znanja pomoću savjetodavnih usluga, demonstracijskih događaja na poljoprivrednim gospodarstvima i foruma. Neke od aktivnosti koje će biti provedene u sklopu projekta su: izrada ZPP baze znanja o ekološkoj praksi, izrada alata za procjenu ekoloških poljoprivrednih gospodarstava, izrada digitalne platforme, izobrazba iz područja zelene poljoprivrede i izrada priručnika.

 

Projektni konzorcij sastoji se od 5 partnera iz 4 zemlje članice EU uključujući pritom stručnjake koji pripadaju istraživačkim institucijama, akademskoj zajednici te poljoprivrednom i poduzetničkom sektoru.

 

Welcome | CAPTIVATE Project (cap-tivate.eu)
SHARE THIS MESSAGE:

Recent projects