Digitalizacija poljoprivrede

Zbog rastuće svjetske populacije, nedostatne proizvodnje hrane, nedovoljne količine i skupih proizvodnih resursa te nedostatka obradivih površina, nameće se potreba za pronalaženjem načina za suočavanje s navedenim globalnim problemima. Digitalizacija i upravljanje proizvodnim procesima uz pomoć moderne tehnologije imaju sve veću važnost u poljoprivrednom sektoru. Inovacije su postale nužne kako bi se osigurala održiva, zdrava, sigurna i transparentna proizvodnja hrane. Digitalizacija   predstavlja skup različitih tehnoloških alata i pomagala koji se koriste u svakodnevnom životu s ciljem povećanja učinkovitosti našeg rada. Četvrta industrijska revolucija se u najvećoj mjeri zasniva na digitalizaciji industrije, a Europska unija snažno potiče mjere koje pridonose digitalizaciji i digitalnoj transformaciji jer želi održati i povećati konkurentnost svoje industrije. Mnogo poljoprivrednih gospodarstava u svom poslovanju već uvelike primjenjuje tehnologije precizne poljoprivrede poput mapiranja polja, GPS navođenja, varijabilne aplikacije gnojiva i zaštitnih sredstava te drugih koncepata maksimizacije prinosa i optimizacije korištenja resursa. Primjenom različitih digitalnih tehnologija, poljoprivrednici smanjuju rizike od gubitka prinosa te istovremeno povećavaju kvalitetu proizvoda. Potrošači zahvaljujući tome dobivaju proizvod koji je manje tretiran pesticidima, a pozitivan učinak na okoliš se ogleda u manjem ispuštanju ugljičnog dioksida u atmosferu. Primjena digitalnih tehnologija ima potencijal značajno unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju te omogućiti  poljoprivrednicima da rade preciznije, učinkovitije i održivije, čime mogu značajno povećati svoju produktivnost. Digitalizacija poljoprivrednog sektora značajno će utjecati na održivost okoliša te na stvaranje zelene poljoprivrede. Neki od pozitivnih učinaka su i povećanje konkurentnosti proizvodnje, povećanje transparentnosti duž opskrbnog lanca, poboljšanje uvjeta rada i drugo. Međutim, postoje i određene prepreke i ograničavajući čimbenici u implementaciji digitalnih tehnologija među kojima se mogu izdvojiti ograničen pristup internetu i digitalnim infrastrukturama, niska svijest o prednostima uvođenja digitalnih tehnologija kod proizvođača, starosna struktura poljoprivrednog sektora, lošije digitalne vještine poljoprivrednika te nesklonost dijeljenju podataka.